wij zoeken investeerders voor ontwikkeling van toeristische resorts

ACHTERGROND VAN HET PROJECT

De gemeente Ulcinj is gelegen aan de zuid-oostelijke deel van de Middellandse Zee kust van Montenegro aan de grens is Albanië. De belangrijkste economische activiteiten in de zuidelijke deel van de Montenegrijnse kust zijn altijd al het toerisme en  aan verwante activiteiten, zoutgehalte en landbouw. Ulcinj, met zijn zandstranden en uitgebreid De historische oude stad is een van de belangrijkste toeristische bestemmingen in Montenegro. Na de aardbeving van 1979, Welke hit en grotendeels verwoest  de Montenegrijnse Kust, en het masterplan voor de toekomst ontwikkeling van de stedelijke nederzetting van Ulcinj werd bereid met de technische en financiële bijstand die door de VN- agentschappen. De implementatie directory van deze meester plan is  een tegenslag geconfronteerd tijdens de bereiding van de Balkan-crisis in de jaren ’90 tot het einde van oorlog in Servië. Montenegro hoewel je Rechtstreeks betrokken bij het niet oorlog activiteiten, de Vooral economische ontwikkeling en Dramatisch  toerisme heeft geleden. De herontwikkeling dit gebied zowel in infrastructuur en economische termen is dat ze prioriteit van de activiteiten van het Stabiliteitspact op dit gebied. In 2000/2001 financierde de DEG de uitwerking van een Toerisme Masterplan voor Kroatië en Montenegro. De resultaten van deze onderzoek zijn gepresenteerd in 2001 en vormen een basis voor de herontwikkeling van het toerisme is verleden het belang

ervan in het hele gebied. De Het Gemeente Ulcinj is gekozen als een van de prioritaire projecten verder te boven te zijn ontwikkeld als onderdeel van de geïntegreerde aanpak voor de duurzame ontwikkeling in de richting van stabiliteit op de Balkan.

De bestemming Ulcinj heeft significant_coeff_flag Belang voor de futureMontenegrin strategie voor het toerisme. Het is de grootste afzonderlijke zandstrand aan de hele Kroatische en Montenegrijnse Adriatische Zee kust. Het ligt dicht bij de bevolking

centrum van Ulcinj en tegelijkertijd is grotendeels onontwikkeld. Samen met de significant_coeff_flag Verhoging van accommodatie capaciteit tot 35.000 bedden in de 2 tot 4 sterren segment, het project op de Tegelijkertijd is gericht op verbetering van de

vrije tijd en recreartion infrastructuur; behoud van waardevolle natuur en landschap en dus totale re-plaatsing van Ulcinj als een aantrekkelijke vakantiebestemming op de Europese en Die helpt internationale markt Versterking van de economische situatie in

Montenegro. Op de lange termijn, en het potentieel van tot 40.000 bedden in de accommodatie Velika Plaza kon duurzaam te ontwikkelen.

De stedenbouwkundigen en architecten Albert Speer & Partner AS & P, Frankfurt / Main, hebben toegewezen aan DEG geweest is bereiden een stedelijk en plan voor Ulcinj ontwikkeling van het toerisme (Titel: “Pre-Masterplan Ulcinj”). Het wordt de

milieubeoordeling, op dit moment de Fase 1 “Environmental Screening en Initial Assessment “zoals gepresenteerd in dit rapport bij de hand, draagt.

2 PROJECT DETAILS

2.1 PROJECT LOCATIE EN SITE INSTELLING

Ulcinj is gelegen aan de zuid-oostelijke deel van de kust ten westen Montenegrijnse Middellandse van de grens met Albanië. Het studiegebied ligt ten oosten van de stad Ulcinj en de Porta Milena kanaal. Het is met betrekking tot de kuststrook tot aan de grens Welke heeft een lengte van ongeveer 13 kilometer en breedte ca. 2 kilometer (oppervlakte ca.. 2.600 hectare). Het gebied wordt begrensd door de zee, Port Milena is thewest, regionale weg R-17 naar het noorden en de oostelijke tak van Welke Bojana rivier

vormt de grens, en om dit is ook inclusief Ada Island. Afbeelding 1-1 geeft een overzicht van het studiegebied. Naar het oosten naar de Albanese grens, de landgebruik structuur die wordt gekenmerkt Het verminderen van menselijke activiteiten. Van Port  Milena naar het Oosten een aantal residentiële bestaan ​​gebieden, alsmede een groter hotel complex. Dicht bij de weg R17 kleine nederzettingen resp. enkele huizen met tuin en boomgaarden samen met landbouw (meestal weiden en graslanden) domineren structuur van het grondgebruik. In het traject, dat is dichter bij de zee wetlands, moerassen en Andere minder intensief gebruikt land zijn heersende. In de kuststrook, strand richels en lage duinen en het een breed zandstrand strand zijn typische  kenmerken van het landschap. In sommige delen zijn kleinere bossen bosjes optreedt. In het oostelijk deel van de twee rivier armen van Bojana rivier zijn omliggende Ada Eiland. Het eiland zelf is hoofdzakelijk gedekt door wetlands. In de omgeving van de  stranden, hotel en resort faciliteiten zijn gesitueerd. Ada Island is een beroemde regio voor nudisten vakantie. De regionale weg R17 Ulcinj – Port Milena – Ada Bojana passeert langs de noordrand van het studiegebied waarnaar de regio is Ulcinj is aangesloten. De hoofdweg M 2.4 (E752) Verbindt de regio van Velika Het strand met andere nederzettingen aan de kust en de hoofdstad van Montenegro, Podgorica. De afstand van Ulcinj aan de spoorweg station bij Bar is ongeveer 25 km, de afstand van Ulcinj naar de luchthaven in Tivat verder omhoog de kust is 90 km, en de afstand van Ulcinj is de luchthaven van Podgorica is 110 km.

2.2 BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Vanwege de vroege fase van het project ontwikkeling, de beschrijving van het project gegeven Moet onder preliminary3 worden overwogen. Aan de kust van zuid-oosten van Ulcinj stad, de geleidelijke vaststelling van accommodatie (hotels, resorts) en vrije tijd faciliteiten, evenals de bijbehorende infrastructuur is met een uiteindelijke capaciteit van maximaal beoogde 35.000 bedden als maximumoption in de 2 4 sterren categorie segment. Momenteel is de project is in de conceptie fase, dat wil zeggen planning is voorlopig en alleen de belangrijkste functies zijn gedefinieerd. Deze omvatten toerisme Inclusief hotel infrastructuur en  accommodatie gebouwen, interne toegang wegen, andere aanvullende en ondersteunende faciliteiten (Wegen, paden, water / energievoorziening en distributie, afvalwater / afvalinzameling en verwijdering), parken en groene ruimten.

De huidige voorlopige planning instelling voorziet in een aantal ongeveer 700 x 1.000 meter ontwikkeling sized modules met accommodatie gebouwen en infrastructurele voorzieningen afwisselen met ongeveer 300 tot 500 meter breed groen in Tussen. Elke  module ontwikkeling zou Zorg voor een capaciteit van 6000 is 8.000 accommodatie bedden. Het is de bedoeling deze te stellen en planning Dat kader is veilig het groen freespaces zal vrij worden gehouden van de bebouwde kom in de toekomst. Help ons in detail planning concept is nagestreefd:

• Ontwikkeling in fasen, te beginnen met een module in de Noord -West. Als  eerste fase en de eerste droge complex kon in het gebied van het is niet ontwikkeld vakantiecomplex bij Odmaralista oosten van Porta Milena  • De opgebouwd van percelen zal overwegen deisnt groene en open ruimte structuur.

Structues en een sequentie van dichtheid en bouwtypologie (type / grootte) zal zijn tot stand gekomen:

– Welke percelen zijn geschikt voor club- / Hotels Resort met een grootte van 800 – 1.000 bedden zal worden ontwikkeld dichter bij het strand.

– Grotere gebouwen, droog als groter hotels en ruimte nemen van sport faciliteiten (bijv. tennis) worden geplaatst in isnt de open graslanden;

– Langs de belangrijkste toegangsweg (regionale road RD 17) kleine gebouwen zullen zijn Geplaatst die voorzien in vakantie appartementen en kleine hotels in de 2 tot 3 sterren segment

• Elke module zal ontwikkeling ontwikkeld als een zelfstandige eenheid (Village karakter)

• Het resort hotels zullen Bieden accommodatie voor het personeel op het gebied van kleine eenheid buit-up

• In elke module ontwikkeling en openbare multifunctionele ruimte voor evenementen zal zijn tot stand gekomen

• De modules zullen worden beheerd en gecoördineerd; een gemeenschappelijk event-concept zal worden opgericht

• In elke ontwikkeling module ten minste Deze openbare wandelpad leidt vanaf de ontwikkeling gebieden dicht bij de belangrijkste weg naar het strand

• Een openbaar strand promenade zal zijn ontwikkeld (bijv promenades)

• Binnen de groene ruimten tussen de communicatiemodules publiek paden en parkeerplaatsen voor de dag bezoekers zal worden opgericht

• Een openbaar vervoer zal verbinden de modules met Ulcinj stad;

• De particulier autoverkeer binnen de modules zullen worden beperkt door middel van weginrichting, parkeren, etc. Regulations

• Een openbaar voetgangers- / fiets pad de modules verbinden. Dit zal zijn beschikbaar voor toegang emenrgency (bijv. brand brigade) en kan ook worden gebruikt voor openbaar vervoer

• De bestaande natuurlijke structuren, droog als de duin strip zal worden behouden en verliezen van groene structuren zal worden gecompenseerd

• Op Ada Island en de ontwikkeling zone zal worden gedefinieerd rond de vakantie isnt complex en het uitstrekken beperkt  ontwikkeling  bouwvoorschriften.

De mogelijkheid van de oprichting van een golf cursus en de aanleg van een jachthaven (Ong. 250 boot slots) aan de kust van Velika Plaza is momenteel inin overweging.

Kwesties van afvalwater en riolering, afvalverwerking en het beheer en respectieve infrastructuur (afvalverwerking voorziening / storten; zuiveringsinstallatie) zijn niet reikwijdte van de planning van activiteiten van de presenteren AS & P Pre-Masterplan Ulcinj  3 milieustudie

3.1 studieaanpak

Het doel van de milieustudie activiteiten wordt er een nauw verband de uitwerking van de stedenbouwkundige studie met de behoeften van een milieu een goede planning procedure. Het doel van de onderhavige Fase 1 milieustudie is mogelijk, Integratie van milieuoverwegingen in de planning in een vroeg stadium. De milieu-onderzoek voor deze Geënsceneerd zijn project in twee hoofdvak fasen. De belangrijkste stappen van het milieu studies worden als volgt gedefinieerd:

Fase 1: Environmental Screening en Initial Assessment (IEE)

Fase 1a: Analyseer de milieu basislijn toestand in het project gebied en de reikwijdte van de milieueffecten Waarschijnlijk die optreden door de implementatie directory van de Stedelijke Ontwikkeling Het Plan.

Fase 1b: Identificeer deelgebieden Geschikt voor toekomstige ontwikkeling van het toerisme infrastructuur en gerelateerde faciliteiten, Dat respectievelijk gebieden mag niet worden aangetast.

Fase 2 Gedetailleerde MER voor een Geselecteerde deelgebied Een deelgebied zal zijn geselecteerd als het resultaat van de huidige AS & P Studie overweegt de

Resultaten van de fase 1 milieu assessment. Dit deelgebied zal de locatie zijn voor de eerste ontwikkeling complex (capaciteit 6000 – 8.000 accommodatie

bedden) en zullen worden onderworpen is een gedetailleerde EIA. De Het EIA is gebaseerd op het meer gedetailleerde planning van AS & P.

Het verslag over de hand vormt de Fase 1 Milieu Screening en Initial Assessment. Dit grondig analyseren en is bereiden een gedetailleerde milieueffectrapportage Onderwijspeiling de taak van de Fase 2 zijn het waar voor een geselecteerde deelgebieden  rekening rekening met de gedetailleerde planning van AS & P

3.2 MILIEU ONDERZOEK DE OMGEVING

Noodzakelijk Wanneer het project studiegebied als afgebakend in hoofdstuk 2.1 en weergegeven in Afbeelding 1-1 wordt uitgebreid Beschouw dit belangrijke natuurgebieden in de omgeving en voor functionele instantie van vogels Habitats relaties.

Voor het doel van deze studie was Deze uitgegaan dat voor de uitbreiding gebieden is niet voldoende gegevens zijn terwijl bij het projectgebied ecologisch kwetsbare gebieden gebied werden in kaart gebracht voor de enkelvoudige milieu-componenten.

 

3.3 MILIEU MONTENEGRO JURIDISCH KADER

Het project is gepland binnen de wettelijke en wettelijk kader en het milieu Die verordeningen zijn van toepassing Montenegro. De milieu-Eisen zijn hieronder samengevat. Milieueffectrapportage is geregeld in de Montenegrijnse wetgeving aan De  Environmental Law (RCG Lijst Sluzbeni 12/96), de milieueffectrapportage

Wet Assessment (Sluzbeni Lijst RCG 14/97) en de richtsnoeren voor de onderdelen van het MER Studie (Sluzbeni Lijst RCG 21/97). De Het Milieurecht A biedt de basis verplichting tot het uitvoeren van een MER voor alle projecten met potentiële impact op  het milieu. De mer-wet bevat een bijlage met een brief van Welke projecten voor een mer moet worden uitgevoerd  gerealiseerd door binnenlandse of internationale personen of bedrijven. In overeenstemming met EIA Act en EIA richtsnoeren van de MER studie moet worden uitgevoerd voordat het projecten worden uitgevoerd. De MER moet door de bevoegde autoriteit goedgekeurd (Ministerie van Milieubescherming en Ruimtelijke Ordening) tijdens het proces van het verkrijgen van bouwvergunning of

andere realisatie toelaat. Artikel 20 van het Milieurecht schrijft voor dat alle ruimtelijke en stedenbouwkundige plannen moeten de omgevingsomstandigheden bepalen. Elke planningsdocument moet worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteit.

De MER-studie is een van de technische planning documentatie deel van de vergunning aanvraagdocumenten van een activiteit of project.

Volgens bovengenoemde wettelijke eisen, een MER bestaat uit 10 gedefinieerde componenten, die worden beschreven in de richtsnoeren in nader:

 

(I) Beschrijving van de locatie van de geplande activiteit of project;

(Ii) beschrijving van de voorgenomen activiteit of project en technologisch proces (bijv. productieproces);

(Iii) Analyse van alternatieve technische en andere oplossingen;

(Iv) Analyse van de kwaliteit van het milieu van het gebied waar de activiteit is gepland (Environmental basislijn beschrijving);

(V) Potentiële en verwachte effecten op de milieu;

(Vi) Het voorstel van de maatregelen die zullen worden ondernomen om te voorkomen of te verminderen negatieve effecten tijdens de bouw en exploitatie incl Bij een ongeval of noodsituatie;

(Vii) Nadere uitleg van de verwachte onvermijdelijke effecten op het milieu en eventueel ook ontbreekt milieu protectionmeasures;

(Viii) Specificatie van een milieu- monitoring van het programma;

(Ix) beknopte en duidelijke samenvatting begrijpelijk voor het grote publiek; en

(X) De totale kosten van de investering. De mer-wet bepaalt dat alleen geregistreerde bedrijven mogen MER uit te voeren studies en dat ten minste één bevoegde expert voor elk segment moet worden ingehuurd. Inspraak is niet verplicht, maar kan worden  georganiseerd door het ministerie als het project kan een grote invloed hebben op de milieu (artikel 7, mer-wet). De Het initiatiefnemer / investeerder submitts de MER aan de bevoegde autoriteit. De Het Ministerie benoemt een commissie om te evalueren

de EIA. Op basis van de resultaten van de evaluatieverslag een bevoegd persoon in het ministerie beslist over de goedkeuring of afkeuring van de studie.

De bijlage van de mer-wet bevat een lijst van projecten mer moet worden uitgevoerd. De belangrijkste types van projecten zijn de productie van metalen, chemische industrie, voedingsindustrie, de mijnbouw, de productie van energie, landbouw, bosbouw

 

en visserij, bouw en infrastructuur. De bouw van havens, jachthavens, vaargeulen, zee, rivier en meer dokken, evenals de bouw van toeristische nederzettingen, hotel complexen en hotels zijn opgenomen in nr 61 en nr 72 van de lijst als projecten verplicht

EIA studie.

De noodzaak voor de milieueffectrapportage in de planologische procedure wordt geregeld door de Milieurecht en de mer-wet, terwijl de wet van 1995 op de Ruimtelijke Ordening niet specifiek ingegaan op de Environmental Assessment. Er moet echter worden vermeld dat de reguliere planning procedure in Montenegro impliciet vereist milieubescherming overweging op verschillende planningsfase. Er zijn geen wettelijke voorschriften in Montenegro nog in verband met het Strategisch  Milieueffectrapportage (SEA) 4, hoewel sommige elementen van de SMB-procedure kan worden gevonden in verschillende planning procedures. Momenteel is het passeren van de nieuwe Montenegrijnse Ruimtelijke Ordening Wet is in proces onder  auspiciën van de UNDP experts. Strategische effectbeoordeling is verwachting worden opgenomen in de nieuwe wet. Verdere details en andere relevante milieuwetten worden samengesteld in Bijlage D.

4 MILIEU BASISLIJN BESCHRIJVING

4.1 natuurlijke omgeving EN LANDSCHAP GESCHIEDENIS

Het laaggelegen gebied ten oosten van Ulcinj, die strekt zich uit in Albanië wordt begrensd door de Brivska Gora (208m) en de Mozura (622m) heuvels. Het gebied (ongeveer 60 vierkante. Kilometers) was een voormalige kust baai die werd gevormd door

de natuurlijke krachten van de rivier Bojana, de zee stromingen en de wind om de huidige status. De Bojana rivier die stroomt uit de Skadarmeer is het verzamelen van substantiële hoeveelheden sedimenten op de korte weg naar de zee met name door de  bijdragen van de zijrivieren Kiri en Drimac in Albanië. Net Zo de Bojana is die door het laagland vlakte, grotere sedimenten storting op de weg naar de zee en op slechts zand en fijne deeltjes bereikt de zee. Deze fijnkorrelige sedimenten werden om  vervoerd van de riviermonding het Westen door stromen waar een barrière eiland gevormd in de voorkant van de baai. Extra sedimenten van de rivier, het transport en de afzetting door zeestromingen en wind Vervolgens sloot de barrière eiland aan vormen  een ondiepe lagune, die vervolgens waar opgevuld tegelijkertijd de zanderige barrière strand met duinen bleef groeien in de zee. Dit creëerde een unieke omgeving modderige moerassen in de voormalige lagune (Zoganjsko Blato) en verwaaide dunefields op de kust. In de 19e eeuw Zorganj Mud (Zorganjsko Blato) was een ontoegankelijk moeras (ca. 25 sqkm) met brak water en malaria. Stapsgewijze waterbouwkundige werken begonnen in 1913 toen het moeras was verbonden met de zee door de  Milena kanaal en geblokkeerd en de Bojana door een dijk, met de eerste het voornemen van de te ontwateren het gebied om te stoppen malaria.

De oprichting van de grote Ulcinj zoutpannen (1926-1934) in dit gebied en de substantiële uitbreiding met 60% van de vroege jaren 1980 met een nieuwe grote bekkens (knete) significant veranderd het landschap karakter. In de monding van de Bojana  vormige de delta Ada Island ligt met benaderende afmetingen van 4,5 vierkante kilometer. Het verluidt was in eerste instantie gevormd door sediment afzettingen rond twee kleinere zanderige eilanden en de schipbreuk van de Italiaanse shooner Merito die aan de grond liep en zonk in 1865. Ada Eiland en de Velika Plaza beachline zijn een deel van de kusterosie en depositie dynamiek. Het westelijk deel van het eiland en het strand zijn permanent te groeien tot de zee, terwijl op het oostelijke deel van  Ada erosie plaatsvindt.

4.2 geologie en geomorfologie

4.2.1 Geologie

De sedimenten van Velika Plaza behoren tot de Kwartair bestaande uit alluviale en zandige sedimenten. Alluviale sedimenten worden ook ontwikkeld in de lager debiet van de rivier Bojana en in grotere delen van de Velika Plaza, waar de sedimenten  worden gevormd van kiezels, zand, modder en modderige klei. Strand sedimenten zijn zandstranden en zijn te vinden langs de hele Velika Plaza. De geologische eenheden worden afgebeeld op Afbeelding .

4.2.1.1 Minerale en Energy Resources In de wijde omgeving van Velika Plaza een kleine aantal sites bestaat waar minerale middelen kunnen worden gevonden. De belangrijkste minerale middelen zand (uitgraven van zand langs de oevers van Bojana rivier  en Velika Plaza) en wat kolen. Ruwe olie en aardgas zijn gedetecteerd in het land en diepe zeebodem. Zwavelzuur thermo-mineraalwater dienen voor therapeutische en medische doeleinden. Zeewater wordt gebruikt voor de productie van zee zout bij  Solana.

De Ulcinj zand accumulatie reikt van Port Milena kanaal om Bojana rivier. De Het diepte van de accumulatie gemiddelden 17 m, variërend van 4 m in de buurt van Bojana rivier tot 110 m langs Velika Plaza. Carbonaten en kwarts vormen de hoofdbestanddelen  van het zand. 17 verdere mineralen in kleine hoeveelheden (Magnetiet, chromaat, kolossaal, ilmenit en andere). De fijne kristalsuiker zand voldoet aan de bouwstandaard en daarom is meestal gebruikt voor deze doeleinden. De belangrijkste  opgravingsgebied ligt in het zuidelijke deel van Velika Plaza, nabij de monding van Bojana rivier. De verwachte hoeveelheid zand middelen in Velika Plaza is geschat tot ongeveer 200 miljoen m³. De resultaten van de zeebodem boringen ruwe olie (vijf  diepe en vier ondiepe boringen) in de nabijheid van Ulcinj blijkt het optreden van kleinere hoeveelheden koolwaterstoffen. Echter koolwaterstoffen kan niet worden gebruikt commercieel vanwege de waterdiepte van 320 m. De verkenning resultaten van de

bevindingen koolwaterstof overeenkomen met de recente ontdekking van ruwe olie in de Italiaanse deel van de Adriatische bekken, evenals de lange termijn exploitatie van ruwe olie buurland Albanië.

Zwavelzuur thermo-minerale wateren in het gebied Ulcinj zijn uniek inMontenegro. De Het combinatie van deze wateren met in Ulcinj gebied overvloedige peloids (gezonde modder) maakt het gebruik voor therapeutische en medische doeleinden  (reumatische ziekten en aandoeningen van skelet, neurologische, gynaecologische en ziekten van de huid). De zee zout wordt geproduceerd in de Solana van Ulcinj vanwege het hoge zoutgehalte van de kust wateren en de gunstige klimatologisch voorwaarden van dit gebied.

4.2.1.2 Seismische kenmerken De Montenegrijnse kust is een gebied van intensieve seismische activiteit als gevolg van de bewegingen van de tektonische platen in de grenzend zone richting de Dinarids. De Het belangrijkste seismische zones van het  kustgebied gebied zijn gelegen in het zuidelijke deel van  Montenegro: Skadar zone, Ulcinj zone en Budva zone. In deze zones krachtig aardbevingen zijn te verwachten met een maximale intensiteit van 9 op de schaal van MCS.

De seismische risico wordt vergroot doordat het gebied van Velika Plaza is hoofdzakelijk samengesteld uit van Quartaire sedimenten. De regio is onder 9c seismische zone met seismische coëfficiënt 0,12 ks.

Het merendeel van het onderzoeksgebied beschouwd gemiddelde bodemomstandigheden tonen. Echter, sommige gebieden zijn seismisch instabiele zoals de hellingen uit klei met vuursteen sedimenten in het gebied in de buurt van de Bojana rivier, waar  permanente vervormingen als gevolg van de aardbeving van 1979 kan worden waargenomen (zie kaart 1). Delen van het terrein worden beschouwd voorwaardelijk stabiel zoals de zandige terreinen dicht bij de zee met een hoge grondwaterstand of het  gedeeltelijk of permanent moerassen respectievelijk.

4.2.1.3 Geomorfologie en Landvormen Fluvial ophopingen en kustgebieden opluchting zijn de belangrijkste geomorfologische kenmerken in het gebied van Velika Plaza. De meest karakteristieke delen van het rivierengebied geaccumuleerde opluchting  zijn gelegen in het gebied van Spatel. De vallei Ulcinj vertegenwoordigt de alluviale vlakte. Een dam langs de rivier Bojana beschermt de vallei tegen overstromingen. Velika Plaza is gesneden bymeanders van Bojana rivier. De rivier vormt een brede delta  waarin Ada Island ligt. Coastal opluchting werd onder de gevormde invloed van slijtage en accumulatie processen op de grens tussen zee en land. Als gevolg grote zanderige ophopingen zijn te vinden op Velika Plaza. De boete kristalsuiker zand is  afkomstig uit de ophiolitic gordel van de Skadarmeer stroomgebied de omgeving. Het materiaal wordt getransporteerd door Bojana Rivier naar de zee, het vervoerde Longshore stromen en afgezet langs de Velika Plaza Beach.

Wind heeft ook enige invloed op de erosie en transportprocessen zand. In de kuststrook, duinen (alleen laag in de hoogte) en een breed zandstrand zijn typische kenmerken van het landschap. Kaart 1 van de gebieden met een hoge grondwaterstand

levels resp. moerassen zijn gemarkeerd. Het kan zijn Verwacht wordt dat laaglanden achter de duinen zijn gedeeltelijk overstroomd tijdens highwater. Geen gedetailleerde informatie over de ruimtelijke uitbreiding kon tot nu toe worden verkregen. In fase 2  een in kaart brengen van potentiële overstromingsgebieden zullen zijn uitgevoerd. Bovendien lijkt het erop dat de gegevensbron voor Kaart 1 (GUP 1985) is deels verouderde (bijv bebouwde gebieden in de westelijke deel met een hoge grondwaterstand).

4.3 KLIMAAT

De kenmerken van het klimaat op basis gegevens van het weerstation in Ulcinj (Gepubliceerd in Basic studie CO1 voor de Coastal Zone Ruimtelijk Plan, 2000).

Montenegro kusten genieten van een mediterraan klimaat, met droge zomers en milde, regenachtige winters (cf. klimaat grafiek). Het gemiddelde temperatuur gedurende alle maanden boven 5 ° C. Gemiddelde maandelijkse temperaturen boven 10 ° C

start in het begin van maart en eindigt in december. De gemiddelde maandelijkse luchttemperatuur voor Ulcinj is 15,8 ° C. Absolute maximum temperatuur werd gemeten in augustus op 40.5 ° C. Absoluut minimum temperatuur was gemeten in februari op -6,4 ° C. Maximale luchttemperatuur (zie tabel 4-1) gemiddelden maandwaarden van 27 ° C in de warmste maanden (juli en augustus) en 10 tot 11 ° C tijdens de koudste maanden (januari en Februari). Minimale luchttemperatuur tijdens wintermaanden toont de  gemiddelde waarden van 5 ° C, terwijl in de zomermaanden de minimale lucht temperatuur bedraagt ​​20 ° C.

Gemiddelde maandelijkse luchttemperatuur Er zijn 108 dagen / jaar van de zomer dagen in Ulcinj gemeente (dagelijks maximaal temperatuur boven 25 ° C) en 27.6 dagen / jaar van de tropische dagen (maximumtemperatuur temperatuur boven 30 ° C).

Slechts 9 dagen / jaar zijn ijzige dagen (dagelijks minimum temperatuur beneden 0 ° C).

De neerslag regime aan de Montenegrijnse kust heeft zijn maximale tijdens de winter en minimum tijdens de zomerperiode. Meestal de neerslag vindt plaats in oktober, November en december 30 tot 40% totale jaarlijkse neerslag; laagste hoeveelheden

van regenval zijn in juni, juli en augustus met slechts 10% van de jaarlijkse neerslag. Tijdens de winterperiode, het dagelijks gemiddelde van regenval 5-8 l / m2, hoewel de dagelijkse hoogste waarden kunnen meer dan 40 l / m2 te bereiken. Tijdens de zomerperiode dagelijks gemiddelde van regenval 1 l / m2. Gemiddelde jaarlijkse regenval voor Ulcinj is 1109 l / m2, wat de laagste

 

Temperatuur jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Gemiddeld 7,7 8,2 10,6 13,7 18,2 22,0 24,8 24,8 21,4 17,4 12,2 8,6

Max 10.1 11.3 13.1 15.1 20.2 23.7 27.1 27.0 23.8 19.2 14.4 11.3

Min 4,6 4,8 6,2 10,7 15,3 20,1 23,1 22,9 18,8 15,0 8,0 5,3

 

waarde op de Montenegrijnse kust. Extreem neerslag binnen een periode van 24 h en voor een terugkeer periode van 100 jaar wordt geschat met hoeveelheden van 191 l / m2 in Ulcinj.

 

 

Voor de Ulcinj gebied de volgende wind richtingen en frequenties zijn typisch (noordoosten (16,8%), het oosten (16,3%), oost-noordoosten (11,6%), westen (8%), westsouthwest (7,7%) noord-noordoosten (7,4%) en rust met een frequentie van slechts 3,9%.

Extreme wind op de kust in Ulcinj bereik snelheden van 20 m / s (72 km / h).

De gemiddelde waarde van de jaarlijkse relatieve luchtvochtigheid luchtvochtigheid voor het gebied van Ulcinj is 65,9% (Minimaal 61,5% in juli en maximaal 69,3 % In mei). Verhoogde troebelheid is het kenmerk van winterperiode in tegenstelling tot de zomerperiode. De gemiddelde jaarlijkse bewolking voor Ulcinj is 41% (minimaal 18% in juli / augustus en maximum van 55% in december). Gemiddelde maandelijkse isolatiewaarden voor Ulcinj zijn 212,9 uren (maximaal 332,0 h in Juli).

4.4 BODEMS

 

De bodems in de studie bestaat uit verschillende bodem types met verschillende fysisch-chemische eigenschappen en de verschillende niveaus van de landbouw kwaliteit (bonity klasse I tot en met VIII, waar klasse I is de best5).

Marien zand en grind gevormd door zee golven worden afgezet langs de lagere kust bij Velika Plaza en Ada Bojana eiland strand (Zie kaart 2). Dit gebied vormt de grootste hoeveelheden van fijn zand van Montenegro.

Alluviale gronden zijn die zich in Donji en Gornji Stoj, aan de Ada Island en langs de Bojana rivier. Deze gronden voornamelijk bestaan ​​uit zanderige en modderige componenten en zijn gelegen in lagere terreinen, zodat ze zijn vaak gezouten door  zeewater. De bodem in de buurt van Bojana River ook haline onder invloed van zeewater in de rivier. De kustzone in de buurt de rivier wordt vaak overstroomd. De processen van indringing van zeewater en overstromingen voordoen in micro depressies  (ook bekend als “knete”). De bodems in deze micro depressies zijn begunstigd door moeras en moerasvegetatie en ondersteunen van een belangrijke habitat voor dieren in het wild vooral vogels. Ze hebben een lage bonity klassen tussen IV tot en met VI.

5 amap van de bodemkwaliteit niet beschikbaar was. De verhoogde terreinen van Donji en Gornji Stoj, zogenaamde Brijeg od mora en Spatel, worden gelegen tussen 2,2-2,9 m a.s.l. De bodem van betere kwaliteit (klasse III IV) dan in de lagere delen. Tot  op zekere hoogte dit gebied wordt geteeld met groenten en fruit vooral citrusvruchten, in kleinere hoeveelheden met bloemen en granen. De meeste delen van dat gebied zijn bedekt met bossen en macchia 6, deels met weiden en grasland. De Het actuele bodemkwaliteit in Stoj en Ada is van klasse III tot en met IV, zelden klasse V, en kan zijn verbeterde tot twee klassen door irrigatie.

Moeras kleigrond optreedt in een klein gebied in de buurt Spatel en bij Ada eiland. De kwaliteit van Deze bodem is slecht (klasse VI), maar kan zijn verbeterd door irrigatie en drainage te zijn geschikt voor de landbouw. Volgens Landbouw Law (Sluzbeni lijst

RCG 15/92) alle landbouwgrond van kwaliteit klasse I tot IV worden beschermd landbouw. Uitzonderingen zijn andere essentiële eisen in steden of toeristische nederzettingen.

 

HYDROLOGIE

4.5.1 Hydrografische Kenmerken van de Coastal Land De Bojana rivier (Buna in Albanië) is een gedeeltelijk bevaarbaar, internationale rivier. De Het rivier is 43 km lang met de belangrijkste zijrivieren Moraca in Montenegro en Drim in Albanië.

Het stroomt uit Skadarmeer door Albanese grondgebied voor 18 km. Voor de komende 25 km het wordt de grens tussen Montenegro en Albanië.

De rivier loopt in de Adriatische Zee via een delta. Ada Island verdeelt de delta in twee takken. Twee andere kleinere eilanden (Franz  Jozef en een niet nader genoemde eiland) behoren ook tot naar de delta van Bojana rivier, maar zijn op Albanees  grondgebied. De Bojana rivier is de uitstroom van een complex hydrologische systeem van de zuid-westelijke Balkan. De belangrijkste wateren Lake Skadar en Moraca Rivier in Montenegro, Cemi River, Drim rivier en Kiri Rivier in Albanië, Wit Drim tak

uit Kosovo, Zwarte Drim tak van Ohrid Lake evenals verscheidene verdere rivier takken, beken, kunstmatige meren, kanalen, etc. Het stroomgebied van Bojana rivier neemt een oppervlakte van 19.000 km². Skadarmeer, de zijrivieren en de delta de controle  van de waterhuishouding van Bojana rivier. De Het stroom langzaam vanwege een klein gradiënt van 1.2 m / km. De kenmerken van de delta de invloed van golven, variaties van zee niveau en de invloed van de zee stroom. De Het Bojana rivier  transporteert en deposito grote hoeveelheden van sedimenten op de delta, terwijl heeft erosieve eigenschappen en meanders stroomopwaarts. De totale jaarlijkse gemiddelde afvoer van Bojana Rivier bij de waterkrachtcentrale Fraskanjel7

is 640 m³ / s als, waar de rivier brengt op 4 plaatsen in Joegoslavië na Dunav, Sava en Tisa. Naar schatting 35% van de totale water van Bojana Rivier ontspringt uit Montenegro. De Het amplitude van hoog water oscillatie op ijking station was 2,75 m (periode

 

1952 tot 1987) met een maximum van 4,56 m a.s.l. in Januari 1963 en een minimum van 1,81 m a.s.l. in februari 1983. Gemiddelde diepte van Bojana rivier is ongeveer 3 tot 5 m en meer dan 8 m in sommige delen. Bij het monding van de rivier de zee golven  vormden een bergkam die uitsteekt wanneer waterniveau laag. De rivier tak westen van Ada Island is de kleinere met een diepte van 0.9 m winter en 1,2 in de zomer, terwijl de grotere tak oosten van Ada Island vormt de grens naar Albanië en heeft een  diepte van 1,2 m tijdens winter en 1,6 m tijdens de zomerperiode. Waterkering wordt voornamelijk gedaan door middel van passieve maatregelen door de bescherming dammen en sommige rivier regelgeving werkt. De grootste constructies zijn te vinden  op Sveti Nikola-Rec met een lengte van 6.337 m en op Sutjel – Sveti Djordje met een lengte van 1455 meter. Deze dammen beschermt de oppervlakte van 600 ha tussen Bojana en de oude stuw van Solana en de Ulcinjsko polje.

 

4.5.2 De Adriatische Zee

 

De Adriatische Zee bij Montenegrijnse kust is 200 km breed en vormt een deel van het zuiden Adriatische vlakte waar de diepste delen van de Adriatische Zee worden gemeten. Het gebied verschilt uit andere delen van de Adriatische Zee door haar grote massa water (26.000 km³ fromtotal van 32.000 km³) en sterker water uitwisseling met de Middellandse Zee. Het water uitwisseling vindt plaats door middel van de 741 m diep Otrant passage en is van grote invloed op de open en de kustwateren van de  Adriatische zee in de buurt de Montenegrijnse kust. Op het gebied van Ulcinj de kust en de intergetijdengebied riem worden blootgesteld aan sterke invloed van water bewegingen en zijn gekenmerkt door frequente en periodiek veranderingen van fysische  en chemische omstandigheden. De oever is de typisch ontwikkelde zandstrand. Golven worden meestal optreedt tijdens de winter tijd uit noordelijke richting (januari, Februari, maart) en zuidelijke richting (November). De meest voorkomende golven 0,5 tot  1,5 m hoog (59-71%), terwijl de golven met een hoogte van meer dan 1,5 m (6-8%) zijn minder sterk en typisch verbonden sterke en lange termwinds uit het zuiden   richting. De zeldzame golven zijn die met meer dan 4,5 m hoog (0,1%). Rustige zee

zonder golven plaatsvindt gedurende 14-27% van het jaar.

De zeestromingen langs de Montenegrijnse kust worden direct beïnvloed door het zuiden Adriatische stromen met de hoogste snelheden van 42 cm / s (inkomende stroom) en 88 cm / s (Uitgaande stroom) langs de Italiaanse kust, die zes keer sneller dan elders van de Adriatische Zee. Het hoofdoppervlak huidige beweegt van Otrant poort in het zuidoosten in de richting van de noordelijke Adriatische Zee met een snelheid van 42 cm / s.

Door de grote volumes water in de zuidelijke Adriatische Zee de watertemperatuur niet dalen tot onder 12 ° C in de winter tijd. De temperatuur toont een isothermische verdeling met dezelfde temperaturen oppervlaktewater en de diepere lagen van de open zee. In het voorjaar begint de oppervlakte lagen opwarmen zodat een thermocline in 10 tot 30 m diepte wordt gevormd. Terwijl het opwarmen zet de thermocline steeds onderscheiden tot het einde van de zomer, waar oppervlaktelagen bereikt temperaturen tot 27 ° C of meer. Het ondiepe deel van de zee bij de Bojana estuarium blijken lagere water temperaturen (19 tot 22 ° C) door de zoetwater ingang van de rivier.

Het zoutgehalte van het zeewater varieert 29,7 ‰ op Bojana rivier en 39 ‰ in de open zee door de instroom van de Mediterrane wateren. De kleur van de kust zee is blauw en blauw-groen, respectievelijk afhankelijk van de troebelheid, de aard van de zeebodem en de vegetatie. Op de rivier Bojana de mond van de kleur verandert tot geelachtig groen tot bruin en donker-geel. Diep blauw is de karakteristieke kleur van de open Adriatische Zee.

De transparantie van het zeewater langs de Montenegrijnse kust is tot op de bodem, behalve in gebieden dicht bij Bojana rivier. Laag transparantie van de kustwateren vaak uitstrekt naar Mala Plaza (strand Ulcinj). De transparantie neemt toe naar de open zee en waarden van bereikt 60 m in het midden van Ulcinj bekken.

4.6 flora en fauna

4.6.1 Flora Elements

4.6.2 Algemeen overzicht

In de Ulcinj gebied bijzonder autochtone flora is ontwikkeld door de speciale ecologische omstandigheden zoals de maritieme effecten van de Adriatische Zee, Middellandse Zee klimaat en regelmatige seizoensgebonden overstromingen. De Het flora komt voor in verschillende soorten habitats zoals gezouten en brakke binnenland en wetland habitats, droge weilanden, natuurlijke bossen en bossen. Naast de seizoensgebonden waarneming vergelijkende literatuurwetenschap is geraadpleegd voor de voorbereiding van de ontwerp-lijsten van belangrijke of bedreigde plantensoorten binnen de onderzoeksgebied.

Geef een reactie